Kdo jsem

Jsem vystudovaná překladatelka a tlumočnice a překladům a tlumočení se věnuju celý svůj profesní život. Mám pracovní zkušenosti ze soukromého i státního sektoru. Jako interní zaměstnanec jsem každý týden tlumočila jednání představenstva. Byla to pro mě neocenitelná zkušenost, ze které těžím dodnes. Zjistila jsem, že se firemní debaty nevedou vždycky jen s úsměvem na tváři a že nemluví pokaždé jen jeden člověk. A že i tohle musíte jako tlumočník zvládnout. 

Jsem nadšenec do elektronických soudních překladů, protože šetří čas vám i mně. Můžete je použít opakovaně, snadno je necháte zkonvertovat do listinné podoby. A pokud myslíte na přírodu (a zároveň i na úspory), jsou pro vás ta správná volba. Žádný papír, žádný tisk. A pokud komunikujete s úřady, tak ani žádné poštovné (a čas strávený ve frontě na poště), protože datovou zprávu odesílanou veřejným orgánům máte zadarmo.

Jsem členka Komory soudních tlumočníků (KST ČR) a pravidelně se účastním jejich vzdělávacích akcí i jiných seminářů. Věřím, že vzdělávání je proces, který nikdy nekončí. Stále je, co se učit, a v mém oboru to bez soustavného rozvoje prostě nejde. Jako možnost dalšího vzdělávání vnímám i přípravu na tlumočení, které mi neustále umožňuje nahlédnout do nových zajímavých oborů. Nedávno jsem se například dozvěděla, že koncept CSR začíná být vytlačován novějším ESG nebo čemu barbeři říkají stínování.

Chcete se domluvit na konkrétní zakázce?