Soudní překlady a tlumočení

Možná je budete znát taky pod označením překlad s (kulatým) razítkem, ověřený překlad nebo překlad se soudním ověřením. Ale jde stále o totéž.

Kdy jsou potřeba

Obvykle když:

 • komunikujete s českými úřady a předkládáte jim dokumenty v cizím jazyce vydané v zahraničí
 • komunikujete se zahraničními úřady a předkládáte jim česky psané dokumenty vydané v ČR


Například když:

 • máte zahraniční obchodní partnery
 • jste studovali v zahraničí a potřebujete v ČR doložit vzdělání
 • se chystáte na svatbu a váš/vaše nastávající má cizí státní příslušnost

V listinné podobě? Nebo raději elektronicky?

Ověřený překlad v listinné podobě

Jde o klasický (tištěný) překlad opatřený doložkou soudního překladatele. V praxi to vypadá tak, že se originál nebo jeho ověřená kopie fyzicky spojí (sváže) společně s překladatelskou doložkou a vše se opatří razítkem soudního překladatele.

Elektronický ověřený překlad

Je to tak trochu modernější verze ověřeného překladu. Originál, překlad i doložka se spojí do jednoho souboru a opatří se kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem.

Chcete si udělat představu, jak elektronický ověřený překlad vypadá?


Jaké dokumenty nejčastěji překládám

 • rodné listy
 • oddací listy
 • úmrtní listy
 • vysvědčení a diplomy
 • smlouvy (pracovní, nájemní a další)
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • výpisy z rejstříku trestů

Potřebujete ověřený překlad jiných dokumentů?

Co je dobré udělat před zadáním překladu

Požadavky na dokument a jeho překlad si raději vždy ověřte u úřadu, který po vás překlad vyžaduje.

 • Zeptejte se, jestli stačí prostá kopie dokumentu. (Obvykle si s ní totiž nevystačíte.)
 • Zeptejte se, jaké ověření bude potřeba. Apostila nebo superlegalizace?
 • Až budete vše vědět, zajistěte si kopie dokumentů včetně požadovaného ověření.

Při jakých příležitostech nejčastěji tlumočím

 • na svatbách
 • při jednání u notáře/soudu
 • na matrikách (žádost o uzavření manželství, určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů apod.)